Historiek van de school

Rond 1800 gaven 2 dames, Melanie en Siska, les aan de kinderen in een particulier huis op de Collegehoek.  

1869: De Sint-Jozefsschool wordt gebouwd (hoek Langenhoekstraat en Bakvoordestraat): 3 klaslokalen en een woonhuis voor de zusters. Het was een spellewerkersschool onder impuls van E.H. Ghesquière en zuster Pauline, overste van het klooster van Vincentius.   

1870: Schoolstrijd, de zusters Alouisia en Antonia gaven in die periode les en worden door deken Stroom getrakteerd voor 100 leerlingen.   

1911: Er wordt een kapel aangebouwd aan de Sint-Jozefsschool.     

1914-1918: De schoollokalen werden vernield en er werd dan les gegeven op verschillende plaatsen: Marie Van Antwerpen op de Collegehoek; Eugenie Vanhoutte op ’t Schaakske; Marie Vanthuyne op de Langenhoek; Marie Goddyn op de Sneppe. Na de oorlog werden de klassen herbouwd en werd er ook de zondagsschool gehouden.     

1938: Op 26 februari 1938 werd de parochie Sint-Henricus gesticht en pastoor Gheeraert aangesteld.   

1942: De jongensschool (Sint-Henricusstraat 2) wordt gebouwd door stad Torhout.   

1954: De twee lokalen van de meisjesschool (Sint-Henricusstraat 4) worden opgetrokken. Er wordt ook woongelegenheid voor de zusters voorzien. 

Tot eind 1954 was de school gemengd onder leiding van zuster Andrea. Daarna kwam meester Brabant in de jongensschool en zuster Camilla in de meisjesschool.   

1972: op 1 september wordt Gilbert Cuvelier directeur van de jongensschool.   

1975: De beide scholen fusioneren met De Revinze. E.H. Van Holder wordt voorzitter van het schoolbestuur en meester Cuvelier blijft directeur tot 1 januari 1978.   

1978: Frans Devlieger wordt directeur   

1996: Lieven Kindt wordt directeur   

2008: aansluiting bij de Scholengroep Sint-Rembert   

2012: Geert Jaques wordt directeur     

2018: Stijn Margodt wordt directeur   

2020: Op 1 september 2020 wordt een nieuw pedagogisch project geschreven. Er komt nieuwe schoolnaam met nieuw logo: De Boomhut. (Biedt een uitzicht voor elk kind.)