Visie op zorg

In onze visie staat: 'In De Boomhut bouwen we op maat van elk kind.' 

Elk kind ontwikkelt op zijn eigen manier. We zetten doelgericht in op brede zorg vanuit onze verscheidenheid en expertise als team, waarbij onze kinderen niet bang zijn om fouten te maken. 

Voor de zorg op school geldt de klasleerkracht steeds als spilfiguur. De leerkracht kent de klas het best en weet welke kinderen welke ondersteuning nodig hebben. De klasjuf of de meester speelt in op de noden van de leerlingen en krijgt, zowel door ondersteuning in de klas als door ondersteuning bij het uitstippelen van de zorgwerking, hulp van de zorgleerkracht. 

Bij verhoogde zorg wordt er nog meer op de individuele noden van de leerlingen en de leerkrachten ingespeeld. Dit gebeurt bijvoorbeeld door leerlingen de instructie individueel te geven of oefeningen aan te bieden op hun eigen niveau.  

Naast het ondersteunen van de kinderen en de leerkrachten, heeft de zorgleerkracht / zorgcoördinator nog andere taken, zoals:  

  • Opvolging van de leerontwikkeling van de leerlingen door bijvoorbeeld het afnemen van testen. (Denk aan taaltesten in de kleuterklassen of leestesten in de lagere klassen.)             
  • Opvolging van het welbevinden van de leerlingen door bijvoorbeeld het voeren van kindgesprekken.              
  •  Leerlingendossiers bijhouden in het digitaal platform.              
  • Regelmatig overleg met ouders, leerkrachten en directeur, brugfiguur, CLB en andere hulpverleners.             
  • Het uitwerken en verfijnen van het zorgbeleid op school.  

Onze zorgleerkracht/zorgcoördinator is Laura Dewaele. Ze is logopediste van opleiding met een specialisatie in stottertherapie. Via afstandsonderwijs studeert ze verder om het diploma leerkracht lager onderwijs te behalen.     

"Kinderen worden door mij opgevolgd van in de peuterklas tot wanneer ze de school verlaten. Door veel in de klassen te komen, ben ik voor hen een vertrouwd persoon en ken ik de leerlingen door en door.  Ook voor ouders ben ik, naast directeur Stijn, een belangrijk aanspreekpunt wanneer er vragen zijn." - juf Laura   

Contactgegevens: laura.dewaele@sint-rembert.be  |  051 72 36 43