Onze visie

De Boomhut is een kleine, veilige en warme plek voor elk kind

In onze boomhut is elk kind van harte welkom. We willen hen graag zien en gelukkig zien. Bij ons is elk kind bij naam gekend. Kinderen die zich goed voelen en vol zelfvertrouwen in het leven staan, vinden we belangrijk op onze kleine, veilige en warme school. Dat vinden we ook van belang bij onze ouders! Daar stemmen we onze organisatie op af. We doen dit goed doordacht met structuur, vanuit een groot enthousiasme en met bezieling van het hele schoolteam. Een team dat zichzelf blijft uitdagen en professionaliseert.
Respect, beleefdheid, eerlijkheid, samenhorigheid, verdraagzaamheid en zelfstandigheid staan dagelijks in de kijker.


In De Boomhut heeft elk kind zicht op zijn eigen horizon

In onze boomhut worden kinderen de beste versie van zichzelf en kunnen ze naar hun eigen toekomst dromen.
We wekken ‘leer’-kracht bij kinderen door onze ‘team’-kracht. We zijn een school waar kinderen en leerkrachten door interactie leren van en met elkaar. We gebruiken betekenisvolle, motiverende en hedendaagse werkvormen en houden drie kerngedachten voor ogen:
- Wat leren we?
- Waarom leren we het?
- Waar kunnen we dat gebruiken?
Zo ontdekken kinderen op een realistische, onderzoekende en creatieve wijze hun eigen mogelijkheden en talenten.


De Boomhut wordt gebouwd in een boom met stevige wortels

Vanuit een stevige basis streven we de best mogelijke ontwikkeling van elk kind na.
Daarnaast werken we vanuit ons leerplan doelmatig aan de 10 leeruitkomsten die onze leidraad zijn voor de harmonische
ontwikkeling van onze kinderen.
Zo vormen we kinderen tot wereldburgers die toekomstgericht reeds vandaag hun ontwikkeling en leerproces in eigen handen nemen. (Zelf)reflectie en (zelf)evaluatie ondersteunen ons hierbij. Op geregelde tijdstippen gaan we hierover met kinderen en ouders in gesprek.


In De Boomhut bouwen we op maat van elk kind

Elk kind ontwikkelt op zijn eigen manier. We zetten doelgericht in op brede zorg vanuit onze verscheidenheid en expertise als team, waarbij onze kinderen niet bang zijn om fouten te maken. In onze zoektocht naar ‘zorg op maat’ brengen we ons aanbod dichter bij het ontwikkelniveau van elk uniek kind.
Gerichte, directe feedback vinden we van groot belang. We leggen het accent op een transparante communicatie met kind, ouders en ondersteunende partners.


In De Boomhut komt elk kind thuis

In openheid en vanuit dialoog.
Op onze school is er plaats voor ieders eigenheid. Onze boomhut is een open en veilige hut. Geloof wordt nooit opgedrongen. Als katholieke school gaan we, vanuit onze inspiratie, in open dialoog met mensen die vanuit de christelijke geloofstraditie geloven, minder geloven, niet of anders geloven. Universele waarden en normen worden ervaren en beleefd. We helpen kinderen bij het schrijven van hun eigen levensverhaal en bij het zoeken naar zingeving.