Pedagogisch project

In vbs De Boomhut werken we sterk vanuit onze visie.  

Hiermee willen we een duidelijk beeld geven hoe we ons als school engageren om onze pedagogische taak op een schooleigen manier te vervullen.  

Het logo van onze school is voor ons een sterk en belangrijk beeld dat onze visie mooi weerspiegelt. KLIK HIER om de 5 pijlers van onze visie gelinkt te zien aan het beeld van onze boomhut.  


Hieronder geven we graag mee hoe we ons pedagogisch project vorm willen geven op onze school door er telkens concrete voorbeelden naast te zetten.  

(Voor de PDF-versie: KLIK HIER.)