Kleuterparticipatie

In onze kleuterschool willen we inzetten op kleuterparticipatie. En dat willen we op een kwaliteitsvolle manier! Daar hebben we goed over nagedacht, waardoor we op die manier de kwaliteit van onze eigen school kritisch willen bekijken en hoog houden.   

Dit door te werken aan 

  • kwaliteitsvolle interactie (hoe gaan we om met onze kinderen) 
  • educatief partnerschap (hoe werken we samen met ouders) 
  • educare (hoe zetten we ons schoolgebouw en materiaal in om tegemoet te komen aan de noden van onze kinderen)   En door ondersteuning van 
  • visie (hoe we uitdragen waar wij voor staan) 
  • beleid (hoe we handelen om onze doelen te bereiken) 
  • afstemming met partners (hoe we, samen met externe partners, willen werken aan kwaliteit)     

In DIT DOCUMENT 'KLEUTERPARTICIPATIE' (klik op de link) proberen we onze kleuterparticipatie voor te stellen aan de hand van praktijkvoorbeelden die in onze kleuterschool vaak aan bod komen. Uiteraard is het aanbod breder dan wat hier wordt beschreven, maar geeft wel een mooi beeld van wat wij als kleuterschool van belang vinden en waar wij vinden dat we sterk in zijn.   

We wensen jou veel leesplezier.